NEWS

หลักสูตรการสอบกรมการขนส่งทางบก | โลโก้ กรมการขนส่งทางบก

หลักสูตรการสอบกรมการขนส่งทางบก | โลโก้ กรมการขนส่งทางบก

คุณกำลังมองหาหัวข้อ โลโก้ กรมการขนส่งทางบก? คุณกำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อ หลักสูตรการสอบกรมการขนส่งทางบก หรือไม่? ถ้าใช่ เชิญรับชมได้ที่นี่ครับ.

เนื้อหา

กรมการขนส่งทางบก ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการเปิดเผยข้อมูล


InterviewDGAwards2020​​🎙นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ฝ่ายวิชาการ) กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ด้วยวิสัยทัศน์ของกรมฯ ที่เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาให้บริการ ทั้งด้านการจดทะเบียนรถยนต์ การดำเนินการด้านใบขับขี่

👨‍💻 ซึ่งการให้บริการเหล่านี้อยู่บนระบบคอมพิวเตอร์แล้ว เพราะฉะนั้นการรวบรวมข้อมูลจึงทำได้ไม่ยาก เนื่องจากมีข้อมูลที่เป็น Big Data อยู่แล้ว ทางกรมฯ จึงนำมาเผยแพร่บนเว็บไซต์ https://data.go.th/ ซึ่งเป็น ‘ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ’ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางที่ง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้น

ทางกรมฯ 💁‍♂️ จึงขอเชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐ ประชาชน และผู้ประกอบการ เข้ามานำเข้ามูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในด้านการวางแผนการผลิต ฯลฯ เพื่อสร้างมูลค่าด้านเศรษฐกิจของประเทศได้ต่อไป

InterviewDGAwards2020​ รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการเปิดเผยข้อมูล กรมการขนส่งทางบก สพร DGA

👉 อัปเดตข้อมูลข่าวสารรัฐบาลดิจิทัลได้ที่ https://www.dga.or.th
Facebook: https://www.facebook.com/DGAThailand/
Twitter: https://twitter.com/DGAThailand
instagram: https://www.instagram.com/dgathailand/

กรมการขนส่งทางบก ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการเปิดเผยข้อมูล

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายขนส่งทางบกและกฎหมายจราจร


16 กรกฎาคม 2561

วิชา ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายขนส่งทางบกและกฎหมายจราจร
ผู้สอน อาจารย์ กฤษกมล นันทะวงษ์

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายขนส่งทางบกและกฎหมายจราจร

วีดิทัศน์กรมการขนส่งทางบกครบ80 ปี


กด subscribe ติดตามข่าวด่วนจากเราได้ทันที
PR.DLT. NEWS (กรมการขนส่งทางบก)
facebook/กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News
facebook/กรมการขนส่งทางบกDltsafetydrvie

วีดิทัศน์กรมการขนส่งทางบกครบ80 ปี

กรมการขนส่งทางบก ชี้แจงการใช้ใบขับขี่หมดอายุ ช่วงโควิด19


5เช้าเม้าท์ใหญ่ ช่อง 5 วันที่ 7 มกราคม 2564 นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ถึงประเด็น กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมาย ใบขับขี่ที่สิ้นอายุแล้วยังใช้ได้ถึง 31 มี.ค. 64 พร้อมระบุ สำนักงานขนส่ง งดให้บริการเฉพาะการอบรมทำใบขับขี่ใหม่ และการอบรมเพื่อต่ออายุใบขับขี่ ณ สำนักงานขนส่งเท่านั้น

กด subscribe ติดตามข่าวด่วนจากเราได้ทันที
PR.DLT. NEWS (กรมการขนส่งทางบก)
facebook/กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News
facebook/กรมการขนส่งทางบกDltsafetydrvie

กรมการขนส่งทางบก ชี้แจงการใช้ใบขับขี่หมดอายุ ช่วงโควิด19

4 12 60 ห้องข่าวธุรกิจ กรมการขนส่งทางบก…ยกระดับแท็กซี่ไทย


กรมการขนส่งทางบก เปิดตัวรถแท็กซี่ไทยภายใต้โครงการ TAXI OK และ TAXI VIP นำเทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ พร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชน เข้าถึงบริการรถแท็กซี่

4 12 60 ห้องข่าวธุรกิจ กรมการขนส่งทางบก...ยกระดับแท็กซี่ไทย

กฎหมายขนส่งทางบก กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา


9 กรกฎาคม 2561

วิชา กฎหมายขนส่งทางบก กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา
ผู้สอน อาจารย์ เกรียงไกร รอดคง

กฎหมายขนส่งทางบก กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา

สารคดี 1 นาที กับ กปถ. ตอนที่ 226 เกาะสี สัญลักษณ์จราจรที่อยู่บนถนน


“เกาะสี สัญลักษณ์จราจรที่อยู่บนถนน” คือ เกาะกลางถนนประเภทหนึ่ง มีลักษณะเป็นเส้นทึบสีขาวหรือสีเหลืองที่ตีเส้นทแยงกับแนวทิศทางจราจร มีไว้เพื่อแบ่งทิศทางการจราจรและจัดช่องการเดินรถ ซึ่งหากพบเห็นเส้นทแยงสีเหลือง หรือขาว ตีแนวทเเยงไปตามทางเดินรถบนถนน หรือแบบลักษณะก้างปลา ห้ามให้ผู้ขับขี่ล้ำเข้ามาในบริเวณดังกล่าว ห้ามหยุด ห้ามจอด ห้ามกลับรถ และห้ามใช้เกาะสีเป็นพื้นที่สำหรับแซงโดยเด็ดขาด เพราะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรง หรืออาจจะชนคนเดินถนนที่หยุดรอข้าม เช่นเดียวกัน การข้ามถนนหรือหยุดรอที่บริเวณเกาะสีก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย ดังนั้น คนเดินถนนควรหลีกเลี่ยงการหยุดรอข้ามถนนบริเวณเกาะสี หลีกเลี่ยงการข้ามในเวลากลางคืนหรือในที่ที่ไม่มีไฟส่องสว่าง ควรใช้สะพานลอย หรือทางม้าลายในการข้ามถนนเพื่อความปลอดภัยครับ

กด subscribe ติดตามข่าวด่วนจากเราได้ทันที
PR.DLT. NEWS (กรมการขนส่งทางบก)
facebook/กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News
facebook/กรมการขนส่งทางบกDltsafetydrvie

สารคดี 1 นาที กับ กปถ. ตอนที่ 226 เกาะสี สัญลักษณ์จราจรที่อยู่บนถนน

transport new normal กับ Digital Technology


Transport New Normal
เมื่อจำเป็นต้องเดินทางโดยรถขนส่งมวลชนสาธารณะ
เปลี่ยนจากการใช้เงินสดมาเป็นการชำระค่าโดยสาร ผ่านบัตรโดยสารแทน หรือจะเป็น บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต ที่มีสัญลักษณ์ Contactless

เปลี่ยนมาใช้ Digital Technology 
ชำระภาษีรถผ่านระบบออนไลน์
อบรมต่อใบขับขี่รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ elearning (ผลการอบรมผ่านระบบ eLearning กรมการขนส่งทางบก อนุโลมให้ใช้เป็นเอกสารประกอบการต่อใบขับขี่ ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564)

กระทรวงคมนาคม
TransportNewNormal

transport new normal กับ Digital Technology

สารคดี 1 นาทีกับ กปถ. ตอนที่ 3 ระวังการขับขี่รถข้ามลูกระนาด


มีผู้ขับขี่จำนวนไม่น้อยที่มองข้ามผลกระทบจากการขับรถผ่านถนนที่มีลูกระนาด โดยหารู้ไม่ว่าแรงกระแทกจากล้อรถ เพราะการขับผ่านลูกระนาดอย่างรวดเร็ว โดยไม่ระมัดระวังทำให้ระบบช่วงล่างของรถยนต์เสียหาย ต้องนำรถเข้าซ่อมระบบช่วงล่างอย่างน่าเสียดาย ดังนั้นการขับขี่รถยนต์บนถนนที่มีลูกระนาดขวางถนนที่ส่วนใหญ่มักจะถูกสร้างขึ้นมา เพื่อต้องการให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็วของรถ เนื่องจากอาจจะเป็นถนนที่มีพื้นที่แคบหรือเป็นถนนส่วนบุคคล ซึ่งมักจะพบตามถนนในหมู่บ้านหรือซอยที่ไม่ต้องการให้ผู้ขับขี่ด้วยความเร็วสูง เมื่อต้องขับบนถนนที่มีลูกระนาด ผู้ขับขี่จึงควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น ด้วยการลดความเร็ว ใช้เกียร์ต่ำ ขับให้ช้าๆ และให้สัญญาณแตรตามโอกาส เพื่อลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุในบริเวณดังกล่าว เมื่อไม่มองข้ามความปลอดภัยอันตรายก็จะน้อยลงครับ

กด subscribe ติดตามข่าวด่วนจากเราได้ทันที
PR.DLT. NEWS (กรมการขนส่งทางบก)
facebook/กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News
facebook/กรมการขนส่งทางบกDltsafetydrvie

สารคดี 1 นาทีกับ กปถ. ตอนที่ 3 ระวังการขับขี่รถข้ามลูกระนาด

หลักสูตรการสอบกรมการขนส่งทางบก


หลักสูตรการสอบกรมการขนส่งทางบก

นอกจากการดูวิดีโอที่แชร์เหล่านี้แล้ว คุณยังสามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ได้ที่นี่: ดูที่นี่.

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ หลักสูตรการสอบกรมการขนส่งทางบก.

หลักสูตรการสอบกรมการขนส่งทางบก

ดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมที่นี่: ที่นี่.

คำสำคัญ เกี่ยวข้องกับ โลโก้ กรมการขนส่งทางบก.

[vid_tags].

#หลกสตรการสอบกรมการขนสงทางบก.

หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณ ขอแสดงความนับถือ.

Malee Siriporn

สวัสดีทุกคนฉันชื่อมาลีเจ้าของวิลล่าหัวหินซันวิลล่าฉันและหุ้นส่วนของฉันพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ฉันหวังว่าจะได้ให้บริการคุณเร็ว ๆ นี้ในอนาคตอันใกล้นี้

Related Articles

2 Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button