นิติบุคคลอาคารชุดมีหน้าที่อะไรบ้าง? | พรบ อาคารชุด 2559

นิติบุคคลอาคารชุดมีหน้าที่อะไรบ้าง?


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

นิติบุคคลอาคารชุดมีหน้าที่อะไรบ้าง?

นิติบุคคลอาคารชุดมีหน้าที่อะไรบ้าง?

ตอนที่ 2 \”ก่อสร้างหรือดัดแปลงบ้านใกล้ถนนสาธารณะ ต้องมีระยะร่น\”


ตอนที่ 2  \

รู้กฎหมายง่ายนิดเดียว – นิติบุคคลอาคารชุด


รายการรู้กฎหมายง่ายนิดเดียว
ออกอากาศ : 08 04 57
หัวข้อ : นิติบุคคลอาคารชุด
วิทยากร : อ.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ
ฟังรายการของสถานวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ ได้ที่ www.PSUradio88.com

READ  งัดถั่งงัด ศิลปิน : เต้ย อธิบดินทร์【 COVER music】 เวอร์ชั่นภาษาไทย เฮียป่อง | เวอร์ชั่น ภาษาไทย

รู้กฎหมายง่ายนิดเดียว - นิติบุคคลอาคารชุด

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดต้องจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย


หน้าที่ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดต้องจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำเดือน!!! ไม่ทำมีโทษปรับครึ่งแสน!!

พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
มาตรา 36 ผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ปฏิบัติการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา 33 ตามข้อบังคับหรือตามมติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมหรือคณะกรรมการ ทั้งนี้ โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย
(2) ในกรณีจำเป็นและรีบด่วน ให้ผู้จัดการมีอำนาจโดยความริเริ่มของตนเองสั่งหรือกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยของอาคารดังเช่นวิญญูชนจะพึงรักษาและจัดการทรัพย์สินของตนเอง
(3) จัดให้มีการดูแลความปลอดภัยหรือความสงบเรียบร้อยภายในอาคารชุด
(4) เป็นผู้แทนของนิติบุคคลอาคารชุด
(5) จัดให้มีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำเดือน และติดประกาศให้เจ้าของร่วมทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นเดือนและต้องติดประกาศเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันต่อเนื่องกัน
(6) ฟ้องบังคับชำระหนี้จากเจ้าของร่วมที่ค้างชำระค่าใช้จ่ายตามมาตรา 18 เกินหกเดือนขึ้นไป
(7) หน้าที่อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ผู้จัดการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเอง เว้นแต่กิจการซึ่งตามข้อบังคับหรือมติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมตามมาตรา 49 (2) กำหนดให้มอบหมายให้ผู้อื่นทำแทนได้และต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
มาตรา 68 ผู้จัดการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 29 วรรคสาม และมาตรา 36 (5) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าร้อยบาทตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง
=======================================
คลิปซื้อคอนโดต้องรู้กฎหมายกำหนดแบบสัญญาไว้
https://youtu.be/gtgkiuMsOcI
คลิปถูกฟ้องคดีต้องทำอย่างไร..?
https://youtu.be/3QjjrqIzuts
หากท่านผู้ชมมีข้อสอบถาม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกฎหมาย สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่การแสดงความเห็นด้านล่างนี้
หรือสามารถสอบถามมาได้ที่
ID Line : wasawatstyle
Foreigners can contact me via LINE Application.
ID Line ; wasawatstyle

READ  โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์ฟรีโดยไม่ต้องเสียตังค์ต้องดูคลิปนี้ | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ สติ๊กเกอร์ ฟรี ไลน์
READ  กาตูนร์ แมวกับหนู ตอนที่2 ใส่เฮ้า ยางหก เชียงตุง | แมวหมู

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดต้องจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย

หน้าที่ในคอนโด ที่คุณควรรู้


รู้หรือไม่ว่า ทุกคนที่อยู่ร่วมกันในคอนโดมีหน้าที่ด้วยกันทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายบริหารอาคาร ผู้จัดการนิติฯ คณะกรรมการ หรือแม้กระทั่งผู้อยู่อาศัยในคอนโดเอง หากทุกคนรู้หน้าที่ของตน ก็จะทำให้คุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในคอนโดร่วมกันดีขึ้นดี

หน้าที่ในคอนโด ที่คุณควรรู้

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

Leave a Comment